Polityka prywatności i Ochrony Danych Osobowych RODO w serwisie internetowym biura turystycznego ,,CONNECT TOUR Klaudia Momot”, NIP: 5492414571, REGON: 36948215, ul. Maksymiliana Kolbego 14a, 32-600 Oświęcim.1. Polityka Prywatność określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej Klaudia Momot prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ,,CONNECT TOUR Klaudia Momot” , pod adresem ul.Kolbego 14 A, 32-600 Oświęcim.

2. Administratorem danych zawartych w serwisie internetowym jest Klaudia Momot prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ,,CONNECT TOUR Klaudia Momot”, NIP: 5492414571, REGON: 36948215, ul. Maksymiliana Kolbego 14a, 32-600 Oświęcim.

3. Niniejsza polityka prywatności i Ochrony Danych Osobowych jest zgodna z obowiązującym prawem powszechnie obowiązującym prawem w szczególności:
a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
b) Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 1998 roku,
c) Ustawą o świadczenie usług drogą elektroniczną 18 lipca 2002 roku,

4. Dane Osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika, oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają administratora do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

5. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich działaniach poprzez:
a. Dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje tj. adres email, imię, nazwisko, numer telefonu;
b. Kody monitorujące ruch na stronie internetowej w tym poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies tzw. ciasteczka;
c. Serwis może zapisywać ponadto informacje o parametrach połączenia takich jak oznaczenie czasu, adres IP użytkownika.

6. Dane wymienione w pkt 5 są wykorzystywane do celów marketingowych na podstawie udzielonych zgód.

7. Dane osobowe użytkowników serwisu nie będą przekazane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych.

8. Użytkownikowi, który przekazał serwisowi swoje dane osobowe przysługuje wgląd oraz prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec procesu ich przetwarzania. Użytkownik ma także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Uprawnienia te realizowane są zgodnie z zasadami określonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

9. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Informujemy, iż strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy z którymi należy się zapoznać we własnym zakresie.

Polityka cookies1. Serwis korzysta z plikow cookies tzw. „ciasteczka” które stanowią dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu plików cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu: http://www.connect-tour.com

3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. Tworzeniu statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
b. Utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu) dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie podserwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
c. Określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych w szczególności sieci Google, d. Zapamiętania zmiany rozmiaru czcionki i kontrastu,

4. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpływać na niektóre funkcje serwisu internetowego. 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO ,,CONNECT TOUR Klaudia Momot”, NIP: 5492414571, REGON: 36948215, ul. Maksymiliana Kolbego 14a, 32-600 Oświęcim.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informujemy, iż:

1. Administratorem danych Administratorem danych zawartych w serwisie internetowym jest Klaudia Momot prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ,,CONNECT TOUR Klaudia Momot”, NIP: 5492414571, REGON: 36948215, ul. Maksymiliana Kolbego 14a, 32-600 Oświęcim.

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych osób odpowiedzialnych za realizacje usługi/świadczenia przez Administratora Danych jak i w przypadku woli skorzystania z uprawnień określonych w niniejszej klauzuli można się kontaktować przesyłając odpowiednie zgłoszenie w formie pisemnej na adres ,,CONNECT TOUR Klaudia Momot”, NIP: 5492414571, REGON: 36948215, ul. Maksymiliana Kolbego 14a, 32-600 Oświęcim, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”, na adres e-mail: biuro@connect-tour.com, lub telefonicznie pod numerem tel. 600-690-829.

3. Przetwarzane będą dane osób będących stronami umowy lub osób które zwrócą się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej http://www.connect-tour.com o podjęcie przez Administratora działań przed zawarciem umowy (RODO Art. 6 ust. 1 lit b) w tym imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, w celu:
a. zapewnienia właściwego poziomu usług i będą anonimizowane po opracowaniu produktu końcowego;
b. przeprowadzania czynności audytowych oraz kontrolnych i będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia czynności;
c. złożenia oferty i podjęcia wszelkich czynności przygotowawczych związanych z zawarciem umowy, zawarcia i realizacji umowy organizacji imprezy turystycznej i będą przechowywane przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz okres wykonywania umowy;
d. obsługi skarg, reklamacji oraz zgłoszeń i będą przechowywane przez okres 3 lat od daty zakończenia sprawy.

4. Dane osób będących stronami umowy mogą być przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (RODO Art. 6 ust. 1 lit f), w celu:
a. ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami i będą przechowywane przez czas trwania postępowań lub okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
b. windykacji należności i realizacji zajęć wierzytelności i będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym należność została uregulowana.

5. Dane osób będących stronami umowy mogą być mogą być przetwarzane w związku z wykonywaniem obowiązków nałożonych przepisami prawa na Administratora (RODO Art. 6 ust. 1 lit c), w celu i zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, o rachunkowości i ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361) wraz z aktami wykonawczymi.

6. Dane osób będących stronami umowy mogą zostać udostępnione:
a. firmą realizującym usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi prawne i analityczne;
b. dostawcom systemów informatycznych i usług IT;
c. operatorom pocztowym i kurierom;
d. organom uprawnionym do otrzymania danych osób będących stronami umowy na podstawie przepisów prawa.

7. Osobom będących stronami umowy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Osobom będących stronami umowy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane kontaktowe organu nadzorczego: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

9. Dane osób będących stronami umowy nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości realizacji przedmiotu umowy.